Category Archives: Sản phẩm & Dịch vụ

Quản trị thay đổi trong chuyển đổi số

Quản trị thay đổi trong chuyển đổi số tập trung vào việc giảm thiểu sức đề kháng của nhân viên đối với quá trình chuyển đổi số và xây dựng năng lực thay đổi trong doanh nghiệp. Khi một tổ chức thực hiện chuyển đổi số, họ thường yêu cầu thay đổi, như thay đổi […]

Phân tích & cải tiến quy trình

Quy trình kém dẫn đến kết quả kém. Ngược lại quy trình tốt giúp bạn tăng doanh thu, cắt giảm chi phí hoạt động và thúc đẩy lợi thế cạnh tranh. Để doanh nghiệp có thể thực hiện chuyển đổi số và triển khai ERP hiệu quả  hơn, chúng tôi tập trung vào việc phân […]

Thiết kế trải nghiệm khách hàng

“Nếu bạn làm cho khách hàng không hài lòng trong thế giới thực, họ có thể nói với sáu người bạn. Nếu bạn khiến khách hàng không hài lòng trên Internet, mỗi người có thể nói với 6.000 người khác.” Jeff Bzros – Founder of Amazon Các đánh giá trực tuyến, các khuyến nghị cá […]

Đào tạo năng lực kỹ thuật số

Phát triển năng lực kỹ thuật số Làm thế nào để tuyển dụng được ứng viên hay đào tạo được nhân viên có năng lực kỹ thuật số? Năng lực kỹ thuật số (digital capability) là thuật ngữ Đổi Mới GRP sử dụng để mô tả các kỹ năng và thái độ mà các cá […]

Tư duy lãnh đạo kỹ thuật số

Phát triển tư duy lãnh đạo kỹ thuật số Nếu tốc độ thay đổi của các công ty truyền thống đang là cấp số cộng trong khi tốc độ thay đổi của công nghệ là cấp số nhân, chúng ta sẽ thấy khoảng cách giữa những công ty truyền thống và các công ty công […]

Xây dựng chiến lược chuyển đổi số

Một trong những cạm bẫy mà các nhà lãnh đạo doanh nghiệp rơi vào là bị lôi kéo bởi công nghệ mới nổi.  Theo kinh nghiệm của Đổi Mới GRP, chuyển đổi kỹ thuật số thành công phải dựa trên nền tảng của chiến lược kỹ thuật số thông minh. Và chiến lược kỹ thuật […]

Đào tạo sử dụng ERP

Nếu người dùng cuối không chấp thuận, hợp tác và biết cách làm việc với ERP, thì phần mềm sẽ không mang lại kết quả mong muốn; có nghĩa là việc triển khai ERP của bạn sẽ thất bại. Hầu hết các tổ chức đều đánh giá thấp tầm quan trọng của đào tạo người […]

Quản lý dự án ERP

Nhóm triển khai dự án Đối với những dự án lớn như triển khai ERP, nếu bạn không chỉ định đúng thành viên nhóm triển khai dự án có thể dẫn đến thất bại hàng triệu đô la! Những ai sẽ là người bạn cần trong nhóm triển khai ERP của bạn? Vai trò và […]

Lựa chọn công nghệ ERP

Làm thế nào để lựa chọn một hệ thống ERP phù hợp với doanh nghiệp của bạn. Dưới đây là 6 tiêu chí nên cân nhắc khi đánh giá và lựa chọn ERP: 1. ERP đám mây Thị trường ERP đã và đang thay đổi rất nhiều trong 10 năm qua. Trước đây ERP là […]

Tư vấn chuyển đổi số

Một trong những cạm bẫy mà các nhà lãnh đạo doanh nghiệp rơi vào là bị lôi kéo bởi công nghệ mới nổi. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, chuyển đổi kỹ thuật số thành công phải dựa trên nền tảng của chiến lược kỹ thuật số thông minh. Và chiến lược kỹ thuật số […]