Category Archives: Tư vấn chuyển đổi số

Quản trị thay đổi trong chuyển đổi số

Quản trị thay đổi trong chuyển đổi số tập trung vào việc giảm thiểu sức đề kháng của nhân viên đối với quá trình chuyển đổi số và xây dựng năng lực thay đổi trong doanh nghiệp. Khi một tổ chức thực hiện chuyển đổi số, họ thường yêu cầu thay đổi, như thay đổi […]

Phân tích & cải tiến quy trình

Quy trình kém dẫn đến kết quả kém. Ngược lại quy trình tốt giúp bạn tăng doanh thu, cắt giảm chi phí hoạt động và thúc đẩy lợi thế cạnh tranh. Để doanh nghiệp có thể thực hiện chuyển đổi số và triển khai ERP hiệu quả  hơn, chúng tôi tập trung vào việc phân […]

Thiết kế trải nghiệm khách hàng

“Nếu bạn làm cho khách hàng không hài lòng trong thế giới thực, họ có thể nói với sáu người bạn. Nếu bạn khiến khách hàng không hài lòng trên Internet, mỗi người có thể nói với 6.000 người khác.” Jeff Bzros – Founder of Amazon Các đánh giá trực tuyến, các khuyến nghị cá […]

Đào tạo năng lực kỹ thuật số

Phát triển năng lực kỹ thuật số Làm thế nào để tuyển dụng được ứng viên hay đào tạo được nhân viên có năng lực kỹ thuật số? Năng lực kỹ thuật số (digital capability) là thuật ngữ Đổi Mới GRP sử dụng để mô tả các kỹ năng và thái độ mà các cá […]

Tư duy lãnh đạo kỹ thuật số

Phát triển tư duy lãnh đạo kỹ thuật số Nếu tốc độ thay đổi của các công ty truyền thống đang là cấp số cộng trong khi tốc độ thay đổi của công nghệ là cấp số nhân, chúng ta sẽ thấy khoảng cách giữa những công ty truyền thống và các công ty công […]

Xây dựng chiến lược chuyển đổi số

Một trong những cạm bẫy mà các nhà lãnh đạo doanh nghiệp rơi vào là bị lôi kéo bởi công nghệ mới nổi.  Theo kinh nghiệm của Đổi Mới GRP, chuyển đổi kỹ thuật số thành công phải dựa trên nền tảng của chiến lược kỹ thuật số thông minh. Và chiến lược kỹ thuật […]