Đổi Mới G.R.O.U.P là đơn vị tư vấn chuyên nghiệp, uy tín trong lĩnh vực Tư vấn đầu tư; Tư vấn quản lý dự án; Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản trị doanh nghiệp; giới thiệu và xúc tiến thương mại.

Được thành lập tháng 10/2008, Đổi Mới G.R.O.U.P đã tập hợp được đội ngũ nhân sự và chuyên gia tư vấn có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, khả năng kết nối các nguồn lực cao cấp, Đổi Mới G.R.O.U.P đã trở thành đối tác chiến lược của nhiều khách hàng lớn trong và ngoài nước.

Với slogan “Con đường phát triển”, chúng tôi cam kết thỏa mãn khách hàng bằng sản phẩm dịch vụ có giá trị, chuyên nghiệp theo chuẩn quốc tế, gắn kết mục tiêu phát triển và tăng trưởng bền vững cùng sự thành công của khách hàng. Sự kết hợp hài hòa giữa nguyên lý và thực tiễn, sản phẩm dịch vụ của chúng tôi thật sự khác biệt, sáng tạo, phù hợp với sự biến đổi của môi trường kinh doanh tại Việt Nam, khu vực và thế giới.

  1. Sứ mệnh
  • Trở thành đối tác chiến lược của khách hàng với phương châm “Hợp tác & chia sẻ để thành công”
  • Cung cấp cho khách hàng những giải pháp quản trị doanh nghiệp tốt nhất thông qua ứng dụng CNTT hiện đại
  • Gắn kết mục tiêu phát triển và tăng trưởng bền vững cùng sự thành công của khách hàng
  1. Tầm nhìn
  • Trở thành đơn vị tư vấn hàng đầu cung cấp các giải pháp quản trị doanh nghiệp bằng ứng dụng công nghệ thông tin
  • Tiêu chuẩn hóa công nghệ và chất lượng nhằm cung cấp và thỏa mãn khách hàng bằng dịch vụ với lợi ích cao nhất
  • Phát triển hội nhập và mở rộng sang thị trường khu vực và thế giới