Sở hữu đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và nền tảng công nghệ tiên tiến, trên cơ sở nghiên cứu đặc thù ngành và những kinh nghiệm thực tiễn đúc kết từ nhiều dự án thành công, DCG đã xây dựng Giải pháp Đổi Mới ERP đáp ứng nhu cầu quản trị và điều hành thực thi sản xuất chuyên sâu cho các ngành: Sản xuất, Xi măng, Vật liệu xây dựng…