Category Archives: Tin tức

4 bước để lựa chọn đúng cơ sở dữ liệu cho giải pháp IoT của bạn

Việc lựa chọn (các) nền tảng cơ sở dữ liệu phù hợp cho các giải pháp IoT là khá khó khăn. Một thách thức là vị trí — các giải pháp IoT có thể được phân phối trên các vùng địa lý. Trái ngược với cách tiếp cận dựa trên đám mây tập trung, nhiều giải pháp đang áp […]

Hệ thống quản lý nước thông minh bằng IoT

Công nghệ kỹ thuật số có thể cải thiện việc thu thập và phân tích dữ liệu để hỗ trợ các quyết định chủ động và tăng hiệu quả của các tiện ích nước.  Giới thiệu Hệ thống quản lý nước thông minh (Smart Water Management) có thể cung cấp một hệ thống cấp nước […]

Tối ưu hóa quản lý tài sản với IIoT

Các nhà sản xuất công nghiệp đang tìm cách tối ưu hóa hiệu suất trong mọi khía cạnh của sản xuất nhà máy. Một cách tiếp cận tập trung vào Internet vạn vật công nghiệp (IIoT) như một cách để tạo ra lợi ích có thể định lượng được trong việc quản lý tài sản, một […]

Cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian mã nguồn mở và data historian trong sản xuất

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hay Industrie 4.0, đã dẫn đến những thay đổi theo cấp số nhân trong các hoạt động và sản xuất công nghiệp. Công nghệ kỹ thuật số và dữ liệu dựa trên cảm biến đang thúc đẩy mọi thứ từ phân tích nâng cao và Máy học đến […]

Tương lai của Ngành Sản xuất là “Dữ liệu”

Cho dù đó là hệ thống bảo trì dự đoán hay PLC thông minh, các nhà sản xuất đang thu thập dữ liệu để cải thiện thông lượng, giảm thời gian chết và thay thế những nhân viên tri thức đã nghỉ hưu. Cho dù đó là dữ liệu kiểm soát hay bảo trì phòng […]

Hướng dẫn thay thế hệ thống MES thành công

Tại sao phải thay thế hệ thống MES đang hoạt động bằng hệ thống MES mới ? Có nhiều lý do, và chúng phải có ý nghĩa và quan trọng đối với hầu hết các công ty để thực hiện một nỗ lực lớn như vậy. Công nghiệp 4.0 và một loạt các công nghệ kỹ […]

Làm sao để tối ưu hóa quy trình bảo trì có kế hoạch ?

ảo trì là nỗ lực cần thiết để sửa chữa một thứ gì đó trước khi nó bị hỏng. Một lịch trình bảo trì được cấu trúc và thực hiện tốt cho phép các nhà quản lý nhà máy xây dựng một kế hoạch sản xuất chắc chắn và có thể thực hiện được. Trong một nhà […]

Sự hội tụ IT và OT là gì ? Lợi ích của việc hội tụ IT-OT trong doanh nghiệp

Sự khác biệt giữa Công nghệ Thông tin (IT) và Công nghệ Vận hành (OT) là gì ? IT xử lý thông tin, trong khi OT xử lý máy móc. IT quản lý luồng thông tin kỹ thuật số (đọc: dữ liệu), trong khi OT quản lý hoạt động của các quy trình vật lý […]

Chuyển đổi kỹ thuật số trong sản xuất: Đi từng bước nhỏ hay một bước nhảy vọt?

Làm thế nào để thực hiện ba bước thiết thực có thể tạo ra chiến thắng ngắn hạn và đạt được thành công lâu dài với công nghệ Internet vạn vật công nghiệp (IIoT). Từ các dây chuyền sản xuất ô tô sang thiết bị dầu khí, việc chuyển từ quy trình thủ công sang […]

Mô hình Nhà máy của tương lai ?

Công nghiệp 4.0, Nhà máy thông minh, Nhà máy kỹ thuật số, Doanh nghiệp kết nối, Nhà máy của tương lai, Tầng nhà máy đến ERP, Hội tụ CNTT & OT, IIOT và Số hóa là các thuật ngữ được kết nối hoặc rất gần nhau nhưng có sự khác biệt nhỏ. Đó là việc […]