Đổi mới group > Tin tức > Internet vạn vật (IoT)

Internet vạn vật (IoT)

Làm sao để Kích hoạt IoT cho các thiết bị máy móc sản xuất cũ ?
Làm sao để Kích hoạt IoT cho các thiết bị máy móc sản xuất cũ ?
21/11/2020

Sản xuất được công nhận rộng rãi là ngành thu được nhiều lợi ích nhất từ ​​Internet vạn vật (IoT). Các tổ chức công nghiệp trên toàn cầu đang chuyển sang IoT, cả hai đều để cải thiện đáng kể hiệu quả hoạt động thông qua tự động hóa nhiều hơn và tạo ra các luồng […]

Chỉ số OEE và quản lý những tổn thất trong sản xuất bằng IoT
Chỉ số OEE và quản lý những tổn thất trong sản xuất bằng IoT
21/11/2020

OEE là gì? OEE (overall equipment effectiveness) là thuật ngữ và là thông số rất phổ biến trong bảo trì năng suất toàn diện (Total Productive Maintenance). OEE được dùng để đo lường hiệu quả hoạt động (effectiveness) của một thiết bị (equipment) một cách tổng thể (overall) thông qua cả 3 mặt nguồn lực– thời […]

7 lợi ích của sản phẩm Kết Nối – Thông minh với IoT (Smart-Connected Products)
7 lợi ích của sản phẩm Kết Nối – Thông minh với IoT (Smart-Connected Products)
15/11/2020

Sản phẩm kết nối – thông minh IoT Việc nhúng các cảm biến, giao tiếp không dây và phần mềm vào tất cả các loại sản phẩm ngày càng trở nên dễ hình dung và hiệu quả về chi phí — từ máy công nghiệp phức tạp trị giá 100.000 đô la đến máy điều […]

Xây dựng chuỗi giá trị của nhà máy kỹ thuật số và Tối đa hóa giá trị đầu tư IoT
Xây dựng chuỗi giá trị của nhà máy kỹ thuật số và Tối đa hóa giá trị đầu tư IoT
12/11/2020

Chuỗi giá trị nhà máy kỹ thuật số và công nghệ IoT Trong nửa thập kỷ qua, các công ty trong các ngành liên quan đến sản xuất đã bắt đầu khai thác tiềm năng của chuỗi giá trị nhà máy kỹ thuật số – và khi làm như vậy, họ đã bắt đầu tái […]

Chuỗi giá trị IoT là gì và tại sao nó lại quan trọng ?
Chuỗi giá trị IoT là gì và tại sao nó lại quan trọng ?
04/11/2020

Các công ty có tham vọng thành công trong việc cung cấp giải pháp IoT cần phải xác định vai trò mà họ có thể đóng góp trong chuỗi giá trị IoT và các loại quan hệ đối tác mà họ nên tạo ra để cung cấp các giải pháp.  Họ cũng cần hiểu họ đang cạnh tranh với ai […]